Nieuws

"1ste opvolger Vlaamse Lijst"

woensdag 23 april 2014
"1ste opvolger Vlaamse Lijst"

De kogel is door de kerk. Op 25 mei stel ik mij opnieuw kandidaat voor het Vlaams Parlement.  De afgelopen jaren waren erg boeiend. Het overgrote deel van de tijd was ik te vinden in de commissie onderwijs. Ik heb er steeds de belangen van de kinderen,  jongeren, hun ouders en de leerkrachten verdedigd. Kwalitatief betaalbaar onderwijs is in mijn tussenkomsten en vraagstellingen steeds het belangrijkste uitgangspunt geweest.

We hebben successen geboekt, zoals bij de hervorming van het hoger onderwijs en de bijkomende middelen voor het basisonderwijs. De hervorming secundair onderwijs was veel moeilijker. Vooral omdat een bepaalde partij gedurende ruime tijd de boel blokkeerde. Ik heb de maximumfactuur verdedigd, aangedrongen op de automatische toekenning van studietoelagen en het belang van de vrije keuze op de agenda gehouden.

Daarnaast heb ik onze stem laten horen in alle Kempense dossiers. De toestand van de E313, het dossier rond de ijzeren Rijn, het aandringen op investeringen in de ontwikkeling van onze regio en de daarbij horende werkgelegenheid. Als enig socialistisch Kempens parlementslid heb ik de belangen van onze regio steeds vooropgesteld.

Ook het thema gelijke kansen was voor mij belangrijk. Op mijn initiatief stemde het parlement bijvoorbeeld een belangrijke resolutie tegen de genitale verminking bij meisjes en jonge vrouwen.

Maar vijf jaar vliegen voorbij. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ik heb het ook graag gedaan, met overtuiging ...

lees verder